Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW

 Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx
 Zasady ochrony drobiu przed chorobą

UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ i MYŚLIWI

 

ZMIANA REGIONALIZACJI OBSZARÓW ASF

  

Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1741 z dnia 20 listopada 2020r. zniesiono z terenu powiatu szamotulskiego obszar zagrożenia – strefę niebieską. W miejscu obowiązywania obszaru zagrożenia wprowadzono obszar ochronny – strefę żółtą.

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy   

z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1557)

  

ogłasza nabór kandydatów

do realizacji w roku 2021 zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

 

   Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii - pełny tekst 
 załącznik nr 1 - wniosek o wyznaczenie do czynności lekarsko-weterynaryjnych
 załacznik nr 2 - wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych
 załącznik nr 3 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o wyznaczenie
 załącznik nr 4 - oświadczenie dla celów ubezpieczenia społecznego
   załącznik nr 5 - oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności lekarsko-weterynaryjnych
   załącznik nr 6 - oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności pomocniczych
   załącznik nr. 7 - oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności mających na celu poskramianie zwierząt

  

                     UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ i MYŚLIWI!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje o ukazaniu się DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2020/1402 z dnia 5 października 2020r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

 

 

   link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii

   https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

 

Przepis wprowadza na terenie kolejnych gmin (Obrzycko, Ostroróg, Wronki) obostrzenia w hodowli trzody chlewnej, zmiany w jej przemieszczaniu i kierowaniu do uboju, zmienia zasady polowań na dziki i pozyskiwanie mięsa z dzików. Zmienia także zasięg obszaru ochronnego na terenie gminy Szamotuły. Wprowadza nowy obszar – obszar objęty ograniczeniami (czerwony).

 

Obszar objęty ograniczeniami (czerwony) objął: część gminy Szamotuły położoną na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położoną na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo.

 

 

Obszar ochronny (żółty) obejmuje: gminy Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położoną na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położoną na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo oraz część gminy Duszniki położoną na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ 6.10.2020 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324/43 od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położoną na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy.

 

Czytaj więcej.... zasady przemieszczania itd.ASF2 październik 2020

Uwaga Rolnicy !

Wielkopolski lekarz weterynarii informuję, o możliwości skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolników, którzy zaprzestali produkcji trzody chlewnej .

W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymania świń w gospodarstwie lub ich wprowadzenie do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt. 9, art.45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust.3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub 48b ust. 1 pkt 2 lub ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1421.), rolnik którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.

              Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm).

Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest iloczynem średniej rocznej liczby świń ( jednak nie więcej niż 50szt.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania zakazu produkcji trzody chlewnej w danym roku kalendarzowym .

Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju w systemie naboru ciągłego.