Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

Uwaga Hodowcy Trzody Chlewnej!!!

PLW w Szamotułach informuje o wejściu w życie Rozporządzenia nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu szamotulskiego wyznaczającego na terenie powiatu szamotulskiego obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Krzeszkowice, gmina Szamotuły.

Ustalony ww. rozporządzeniem obszar zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska, będzie obowiązywał do dnia 12.08.2022r. włącznie; obszar zagrożony o promieniu 10 km od ogniska, będzie obowiązywał do dnia 27.08.2022r., przy założeniu, że sytuacja epizootyczna na terenie powiatu nie ulegnie zmianie (np. stwierdzenie następnego ogniska choroby). Z dniem wygaśnięcia przepisów dla obszaru zapowietrzonego, na tym terenie zaczną obowiązywać przepisy określone dla obszaru zagrożonego.

 

Należy pamiątać o bezwględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji oraz o niezwłocznym powiadamianiu o każdym przypadku padłych lub chorych świń w gospodarstwie!

 >> link do rozporządzenia <<

ZMIANA REGIONALIZACJI STREF ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje o wejściu w życie z dniem 5 sierpnia 2022 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1366 z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniającego załącznik II i III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Według powyższego przepisu zwiększono obszar objęty ograniczeniami III ze względu na wystąpienie ogniska ASF u świń w miejscowości Krzeszkowice.

>> LINK DO AKTUALNEJ MAPY STREF ASF <<

O G Ł O S Z E N I E  III

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 306), ogłasza potrzebę dokonania wyznaczeń do realizacji w roku 2022 zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

>> ogłoszenie III - kliknij <<

Załącznik nr 1 - zgłoszenie wstępnej gotowości

Załącznik nr 2 - kwestionariusz osobowy

Załączniki nr 3 - oświadczenie ZUS

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E  II

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 306), ogłasza potrzebę dokonania wyznaczeń do realizacji w roku 2022 zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

>> ogłoszenie - kliknij <<

Załącznik nr 1 - zgłoszenie wstępnej gotowości
Załącznik nr 2 - kwestionariusz osobowy 
Załącznik nr 3 - oświadczenie do celów ubezpieczenia
Załącznik nr 4 - oświadczenie lek. wet.

Załącznik nr 5 - oświadczenie tech.

Komunikat - ASF !


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje, że w okresie od stycznia do końca maja 2022 r. na terenie powiatu szamotulskiego znaleziono 20 sztuk padłych dzików, nie będących dzikami, które poniosły śmierć w wypadkach drogowych.

Dziki znajdowano na terenach leśnych w okolicach Konina, Podborowa, Rudek – gm. Pniewy i Klemensowa – gm. Ostroróg.

Dodatni wynik badań przeprowadzonych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) otrzymano u 19 sztuk zwierząt.

Do powstania ogniska ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie dochodzi najczęściej w okresie wczesno-letnim i jesiennym, w sezonie zwiększonego ryzyka przemieszczania wirusa od dzików lub ze środowiska,            w którym przebywają.

Z tego też względu, w związku z występowaniem ASF u dzików apeluje się do hodowców trzody chlewnej           o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji przy utrzymaniu świń oraz zachowanie szczególnej ostrożności po powrocie z terenu, w którym mogą przebywać dziki.