Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

K O M U N I K A T


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje o uchyleniu w dniu 03.02.2023 r. Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2023 r. wydanego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, nowotomyskiego i poznańskiego.

https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/1284/

 

 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODSTRZAŁU SANITARNEGO DZIKÓW

PLW w Szamotułach informuję o wejściu w życie Rozporządzenia Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu szamotulskiego. 

(link do rozporządzenia)

KOMUNIKAT 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje o wyznaczeniu w dniu 30.12.2022 r. na terenie powiatu szamotulskiego, w miejscowości Wilczyna, gm. Duszniki, ogniska zakaźnej, zwalczanej z urzędu choroby drobiu - grypy ptaków.

W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski wydał Rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, nowotomyskiego i poznańskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 140), w którym określił m.in.:

1) obszary objęte restrykcjami - obszar zapowietrzony i zagrożony,

2) sposób postępowania z drobiem polegający m.in.:

- zakazie utrzymania drobiu na wolnym powietrzu,

- zakazie karmienia i pojenia drobiu poza pomieszczeniami zamkniętymi,

- zakazie utrzymania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu,

- zakazie gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych.

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby na terenie województwa wielkopolskiego nakazuje się bezwzględnie przestrzegać nakazów.                          

link - https://edziennik.poznan.uw.gov/legalact/2023/140/

 

UWAGA hodowcy trzody chlewnej!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje, że z dniem 20.12.2022r. skutkiem wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, dotychczasowy obszar objęty ograniczeniami III (strefa czerwona) zostanie przeniesiony do obszaru objętego ograniczeniami II (strefa różowa).

Obszar objęty ograniczeniami I (strefa niebieska) pozostaje w dalszym ciągu bez zmian.

O G Ł O S Z E N I E  IV

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 306), ogłasza potrzebę dokonania wyznaczeń do realizacji w I kwartale 2023 roku zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

>> ogłoszenie - kliknij <<

>> dodatkowe oświadczenie <<

>> wymagane dokumenty <<

>> zał.1 zgłoszenie wstępnej gotowości <<

>> kwestionariusz osobowy <<

>> zał.3 oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego <<

>> zał. 4 oświadczenie czynności lek. wet. <<

>> zał. 5 ośwadczenie czynności pomocnicze <<

>> zał. 6 oświadczenie poskramianie zwierząt <<