Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje o wejściu w życie Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów międzychodzkiego, nowotomyskiego i szamotulskiego. 

link do rozporządzenia

UWAGA HODOWCY DROBIU

          W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w stadzie drobiu rzeźnego (brojler kurzy) na terenie powiatu szamotulskiego PLW w Szamotułach przedstawia poniżej podstawowe zasady postępowania przy utrzymywaniu ptactwa w gospodarstwach.


1. Stosowanie zasad bioasekuracji, zarówno w gospodarstwach komercyjnych jak i w chowie przyzagrodowym, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji:
a. Rejestru wejść osób do budynków, w których utrzymywany jest drób,
b. Rejestru wjazdu pojazdów na teren fermy drobiu,
c. Rejestru mycia i dezynfekcji,
d. Wyników codziennego przeglądu stada.
2. Zgłaszanie miejsc utrzymywania drobiu.
3. Na terenie objętym obszarami zapowietrzonym i zagrożonym składanie wniosków o wydanie zgody na przemieszczenie drobiu do rzeźni (wzór wniosku dostępny na stronie PIW).
4. Na terenie obszarów zapowietrzonym i zagrożonym nie będzie wydawana zgoda na zasiedlenie ferm drobiu.
5. Na terenie objętym obszarami zapowietrzonym i zagrożonym konieczne jest składanie wniosków o zgodę na wywóz obornika kurzego.
6. Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku zwiększonej liczby upadków i /lub zmniejszonego pobierania wody/ paszy a także innych objawów mogących świadczyć o wystąpieniu choroby zakaźnej, w tym HPAI.
7. Szczegółowe zasady postępowania z drobiem na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym reguluje rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.01.2024r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów szamotulskiego, obornickiego i poznańskiego (dostępne na stronie PIW).

/wniosek na przemieszczenie drobiu/

 

 

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje o wejściu w życie Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, obornickiego i poznańskiego.

link do rozporządzenia

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u brojlerów kurzych. Ognisko HPAI zostało stwierdzone w miejscowości Piaskowo - gm. Szamotuły.

W związku z powyższym zostaną wdrożone środki zwalczania choroby.

Rozporządzenie w sprawie zwalczania wycoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zostanie wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Treść rozporządzenia zamieszczona będzie, po jego ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szamotułach.

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje o wejściu w życie Rozporządzenia Nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu szamotulskiego.

 link do rozporządzenia