Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

O G Ł O S Z E N I E  II

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 306), ogłasza potrzebę dokonania wyznaczeń do realizacji w roku 2022 zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

>> ogłoszenie - kliknij <<

Załącznik nr 1 - zgłoszenie wstępnej gotowości
Załącznik nr 2 - kwestionariusz osobowy 
Załącznik nr 3 - oświadczenie do celów ubezpieczenia
Załącznik nr 4 - oświadczenie lek. wet.

Załącznik nr 5 - oświadczenie tech.

Komunikat - ASF !


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje, że w okresie od stycznia do końca maja 2022 r. na terenie powiatu szamotulskiego znaleziono 20 sztuk padłych dzików, nie będących dzikami, które poniosły śmierć w wypadkach drogowych.

Dziki znajdowano na terenach leśnych w okolicach Konina, Podborowa, Rudek – gm. Pniewy i Klemensowa – gm. Ostroróg.

Dodatni wynik badań przeprowadzonych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) otrzymano u 19 sztuk zwierząt.

Do powstania ogniska ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie dochodzi najczęściej w okresie wczesno-letnim i jesiennym, w sezonie zwiększonego ryzyka przemieszczania wirusa od dzików lub ze środowiska,            w którym przebywają.

Z tego też względu, w związku z występowaniem ASF u dzików apeluje się do hodowców trzody chlewnej           o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji przy utrzymaniu świń oraz zachowanie szczególnej ostrożności po powrocie z terenu, w którym mogą przebywać dziki.

Komunikat dla hodowców drobiu!

 
W związku z planowanym opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem  wysoce zjadliwej grypy ptaków, udostępnia się wzory obowiązujących od dnia 7 maja 2022r. przygotowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu dokumentów dotyczących prowadzenia hodowli:

Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu szamotulskiego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2821

UWAGA !!!

 

NOWE OBSZARY NA TERENIE POWIATU SZAMOTULSKIEGO

MAPA OGNISK I PRZYPADKÓW ASF W POLSCE ORAZ AKTUALNY ZASIĘG OBSZARÓW OBJĘTYCH (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE)2022/205 Z DNIA 14 LUTEGO 2022 R.)