Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły

UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ, MYŚLIWI

PLW w Szamotułach informuje o uchyleniu z dniem 09.07.2020r. Rozporządzenia nr 15/20 Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego  i szamotulskiego

Poniżej treść aktu:

Rozporządzenie nr 22/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego i szamotulskiego

link: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5751/

UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ, MYŚLIWI

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/514 z dnia 8 kwietnia 2020 r. na terenie powiatu szamotulskiego wprowadzono obszar zagrożony (strefa niebieska) oraz ochronny (strefa żółta).

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

 

 

Strefa niebieska
Strefa żółta 

 

 

 

STREFA NIEBIESKA

Wywóz zwłok trzody chlewnej ze strefy niebieskiej

         Zmianie ulega wzór dokumentu na wywóz zwłok trzody chlewnej z gospodarstwa. Wzór w załączniku   

PLW w Szamotułach informuje o wejściu w życie z dniem 10.04.2020r. Rozporządzenia nr 15/20 Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego  i szamotulskiego wyznaczającego na terenie gmin Kaźmierz i Duszniki obszar zagrożony, w związku ze stwierdzeniem  ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego.

Poniżej treść aktu:

Rozporządzenie nr 15/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zwalczania afrrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego i szamotulskiego  link: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/3381/akt.pdf

 

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek od dzików do badań laboratoryjnych w kierunku ASF na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF  

 

UWAGA - HODOWCY - padłe sztuki świń proszę zgłaszać telefonicznie w Inspektoracie Weterynarii w Szamotułach lub poprzez formularz (zakładka po lewej stronie - zgłoszenie padłych świń - lub link http://www.piw-szamotuly.pl/index.php/zglaszanie-padlych-sztuk-swin

 

Ubój świń na użytek własny na obszarach zagrożenia i ochronnym wyznaczonych w związku z ASF:

Wymagania dotyczące uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny klikij tutaj

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny kliknij tutaj

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa na użytek własny w powiecie szamotulskim kliknij tutaj

Wnioski dotyczące przemieszczania świń:

- Wniosek o przemieszczenie świń do innej siedziby stada

- Wniosek o sprzedaż świń do rzeźni

- Wniosek na zakup świń 

znajdują sie w menu po lewej stronie (Dla hodowców zwierząt gospodarskich i rolników --> druki do pobrania) lub kliknij tutaj

 

 

UWAGA!

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ, MYŚLIWI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, informuje o stwierdzeniu w dniu 05.04.2020r. ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Więckowice pow. poznański.

W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski zobowiązany jest do wydania rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, wprowadzającego obostrzenia na ternie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że część gminy Duszniki oraz Kaźmierz objęte zostaną ograniczeniami w zakresie m.in. utrzymywania trzody chlewnej oraz gospodarki łowieckiej. Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczyć będzie również oznakowania granicy obszaru zagrożonego.

W najbliższych daniach należy spodziewać się wprowadzenia na terenie powiatu szamotulskiego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomory świń w niektórych państwach członkowskich obszarów objętych restrykcjami (strefa niebieska, czerwona, żółta lub strefa niebieska i żółta).

Aktualna mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objęty restrykcjami dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

KORONAWIRUS

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/covid-19-a-postepowanie-ze-zwierzetami-domowymi-i-gospodarskimi

 

Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/covid-19-a-postepowanie-ze-zwierzetami-domowymi-i-gospodarskimi

 

Aktualizacja procedur i zaleceń Polskiej Izby Mleka z dnia 16 marca 2020

czytaj więcej