Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły

   OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1557) ogłasza nabór kandydatów do przeprowadzania kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji w ramach umowy - zlecenia:

 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii - pełny tekst
 Kwestionariusz osobowy dla lekarza weterynarii
 Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia spolecznego
 Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności lekarsko-weterynaryjnych

 UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią 

 

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

 

https://www.wetgiw.gov.pl/download/uboj-z-koniecznosci-07-03-2019,3812.xlsx

 

  Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią

 

https://www.wetgiw.gov.pl/download/oswiadczenie-przedsiebiorcy-2,3814.docx

 

 /w przypadku braku połączenia - skopiuj link i wklej go w okno przeglądarki/

 

Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią

 

https://www.wetgiw.gov.pl/download/oswiadczenie-weterynaryjne,3815.docx

 

 

 

ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW W ROKU 2019 

dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie znakowania tusz dzików
 Wzór umowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z dzierżawcą obwodu na odstrzał sanitarny dzików - 2019
 Załącznik nr 1 Dokument dochodzenia epizootycznego do umowy 2019
Załącznik nr 2 Sprawozdanie - odstrzał sanitarny 2019
Załącznik nr 3 Upoważnienie do wykonania odstrzału sanitarnego do umowy 2019
Załącznik nr 4 Rejestr wydanych upoważnień do umowy 2019

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII 

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła. więcej, kliknij obok

 

OGŁOSZENIE 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy                    z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1557)

  

ogłasza nabór kandydatów 

do realizacji w roku 2019 zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

 

 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii pełny tekst
 Załącznik nr 1 - Wniosek o wyznaczenie do czynności lekarsko weterynaryjnych

 

 Załącznik nr 2 - Wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych
 Załacznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o wyznaczenie
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego
 Załącznik nr 5 - Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności lekarsko -  weterynaryjnych
 Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla osób wnioskujących do czynności pomocniczych
 Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla osób wnioskujących do czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego