Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

 

ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW W ROKU 2019 

dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie znakowania tusz dzików
 Wzór umowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z dzierżawcą obwodu na odstrzał sanitarny dzików - 2019
 Załącznik nr 1 Dokument dochodzenia epizootycznego do umowy 2019
Załącznik nr 2 Sprawozdanie - odstrzał sanitarny 2019
Załącznik nr 3 Upoważnienie do wykonania odstrzału sanitarnego do umowy 2019
Załącznik nr 4 Rejestr wydanych upoważnień do umowy 2019

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII 

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła. więcej, kliknij obok

 

OGŁOSZENIE 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy                    z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1557)

  

ogłasza nabór kandydatów 

do realizacji w roku 2019 zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

 

 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii pełny tekst
 Załącznik nr 1 - Wniosek o wyznaczenie do czynności lekarsko weterynaryjnych

 

 Załącznik nr 2 - Wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych
 Załacznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o wyznaczenie
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego
 Załącznik nr 5 - Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności lekarsko -  weterynaryjnych
 Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla osób wnioskujących do czynności pomocniczych
 Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla osób wnioskujących do czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego

 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI URZĘDOWYCH PRZEZ ORGANY INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 

 

   Rozporządzenie nr 3/2018 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2018

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego

pelny tekst - kliknij obrazek

 

 

  Umowa PLW z dzierżawcą obwodu na odstrzał sanitarny dzików 2018 
   Załącznik nr 1. Dokument dochodzenia epizootycznego do umowy 2018
   Załącznik nr 2. Sprawozdanie z wykonania odstrzału sanitarnego do umowy 2018
   Załącznik nr 3. Upoważnienie do wykonania odstrzału sanitarnego do umowy 2018
Załącznik nr 4. Rejestr wydanych upoważnień do umowy 2018