Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

RODO

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że:

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szamotułach jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Adres do korespondencji:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Szczuczyńska 60; 64-500 Szamotuły

telefon: 61 29 29 091; telefon/fax: 61 29 20 712; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szamotułach można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr telefonu: 61/29 29 091

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szamotułach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prowadzenia rejestrów/wykazów/list na podstawie przepisów ustawodawstwa weterynaryjnego. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawaw szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą

przysługują następujące uprawnienia:

  Ø  prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

    Ø  prawo żądania sprostowania danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne

   Ø  prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

    Ø  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

    Ø  prawo do przenoszenia danych

   Ø  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Współadministratorzy

Przy realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej współadministratorem danych

osobowych są:

  Ø  W ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 623 17 17, 22 623 20 89,

    Ø  W ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 868 93 47,

  Ø  W ramach zadań realizowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Polsce są odpowiedni Powiatowi Lekarze Weterynarii w Polsce.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.