Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły

WYMAGANIA WETERYNARYJNE dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

WYZNACZENIA 2016

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2010 Nr 112, poz. 744 ze zm.)

 

ogłasza  nabór  kandydatów

 

do realizacji w roku 2016 zadań związanych z weterynaryjnym zabezpieczeniem zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego  

 

 

  Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii - pełny tekst 
  Procedura wyznaczania lekarzy weterynarii 
  załącznik nr 1 - wniosek o wyznaczenie do czynności lekarsko-weterynaryjnych 
  załacznik nr 2 - wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych 
załacznik nr 3 - kwestionariusz osobowy dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii 
załącznik nr 4 - oświadczenie zleceniobiorcy ZUS 2016 

 

 INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

w związku z ryzykiem wystąpienia grypy ptaków na terenie Polski.


            
 

 

INFORMACJA DLA LEKARZY WETERYNARII 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach dotyczące naboru kandydatów

do realizacji w roku 2015 zadań związanych z zabezpieczeniem zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego.  

Załączniki znajdują się w zakładce "Dla lekarzy"

 

   

 Procedura wyznaczania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach lekarzy weterynarii

oraz innych osób do czynności wymienionych w art. 16 ustawy 1, pkt. 1, pkt. 2 ustawy

o Inspekcji Weterynaryjnej

   

  Instrukcja obiegu dokumentów potwierdzających wykonanie

przez urzędowych lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone wraz

z załącznikami w zakładce "Dla lekarzy"

 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Poniżej znajdują się pliki zawierające informacje dla lekarzy i hodowców i producentów świń dotyczące afrykańskiego pomoru świń:

 Materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii  

 Materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii

prezentacja

 

 Materiały szkoleniowe dla hodowców i producentów
świń

 

 Materiały szkoleniowe dla hodowców i producentów

prezentacja