Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły

 

OGŁOSZENIE 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy                    z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1557)

  

ogłasza nabór kandydatów 

do realizacji w roku 2019 zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

 

 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii pełny tekst
 Załącznik nr 1 - Wniosek o wyznaczenie do czynności lekarsko weterynaryjnych

 

 Załącznik nr 2 - Wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych
 Załacznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o wyznaczenie
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego
 Załącznik nr 5 - Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności lekarsko -  weterynaryjnych
 Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla osób wnioskujących do czynności pomocniczych
 Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla osób wnioskujących do czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego

 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI URZĘDOWYCH PRZEZ ORGANY INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 

 

   Rozporządzenie nr 3/2018 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2018

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego

pelny tekst - kliknij obrazek

 

 

  Umowa PLW z dzierżawcą obwodu na odstrzał sanitarny dzików 2018 
   Załącznik nr 1. Dokument dochodzenia epizootycznego do umowy 2018
   Załącznik nr 2. Sprawozdanie z wykonania odstrzału sanitarnego do umowy 2018
   Załącznik nr 3. Upoważnienie do wykonania odstrzału sanitarnego do umowy 2018
Załącznik nr 4. Rejestr wydanych upoważnień do umowy 2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 36)

ogłasza  nabór  kandydatów

 

do przeprowadzania kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji w ramach umowy - zlecenia:

 

   Treść ogłoszenia
   Załącznik 1 - Kwestionariusz osobowy dla lekarza weterynarii
   Załącznik 2 - Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ZUS 
   Załącznik 3 - Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie 

 

   

      Konferencja - AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA - szczegóły na plakacie - kliknij obrazek.