Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

 POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Robert Łęgosz

694 45 48 43

 

 

 ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
nie powołano
 
ZESPÓŁ DS. ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT
 
Kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
lek. wet. Roman Hildebrand
694 454 845
 
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
i higieny materiału biologicznego
mgr inż. Ewelina Juraszek - Maciejewska
694 454 847
 
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
lek. wet. Agnieszka Duda
609 160 003
 
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
mgr inż. Marek Maksymowicz
606 786 242
 
 Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
mgr Małgorzata Krusicka - Rolirad
 
Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 inż. Alicja Mielcarek
601 691 766
 
Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Paula Żurawicz
 603 913 002
 
ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ I UTYLIZACJI
 
Kierownik Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
mgr inż. Daria Samborek
 601 866 006
 
DZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
 
Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Żaneta Ostałowska-Błaszczyk
694 454 846
 694 454 846
Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
mgr inż. Krzysztof Mazurek
506 393 951

 Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
mgr inż. Tomasz Kołecki
607 199 002
 
DZIAŁ DS. PASZ I UTYLIZACJI
 
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa zywności, pasz i utylizacji
mgr inż. Daria Samborek
 601 866 006
 
Kontroler Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
Sandra Żyła
607 272 003

 

  ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
 
Kierownik Zespołu ds. finansowo-księgowych
Główny Księgowy
mgr Katarzyna Czarnecka
 
Zastępca Głównego Księgowego
mgr Weronika Jedwabna-Kotlińska
 
 Starszy Księgowy
mgr Jolanta Tomaszak
 
ZESPÓŁ DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Inspektor ds. administracyjnych
 mgr Marzena Kaźmierczak
601 707 002
 
PRACOWNIA BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI
mgr inż. Krzysztof Mazurek
506 393 951