Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

Uwaga Hodowcy Trzody Chlewnej – zniesienie obszaru zagrożonego ASF!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje o uchyleniu w dniu 29.08.2022r. rozporządzenia z dnia 29.07.2022r. nr 2/2022 wydanego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu szamotulskiego.

>> link do rozporządzenia uchylającego - kliknij <<

 

Uwaga Hodowcy Trzody Chlewnej!!!

PLW w Szamotułach informuje o wejściu w życie Rozporządzenia nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu szamotulskiego wyznaczającego na terenie powiatu szamotulskiego obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Krzeszkowice, gmina Szamotuły.

Ustalony ww. rozporządzeniem obszar zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska, będzie obowiązywał do dnia 12.08.2022r. włącznie; obszar zagrożony o promieniu 10 km od ogniska, będzie obowiązywał do dnia 27.08.2022r., przy założeniu, że sytuacja epizootyczna na terenie powiatu nie ulegnie zmianie (np. stwierdzenie następnego ogniska choroby). Z dniem wygaśnięcia przepisów dla obszaru zapowietrzonego, na tym terenie zaczną obowiązywać przepisy określone dla obszaru zagrożonego.

 

Należy pamiątać o bezwględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji oraz o niezwłocznym powiadamianiu o każdym przypadku padłych lub chorych świń w gospodarstwie!

 >> link do rozporządzenia <<

Uwaga Hodowcy Trzody Chlewnej!!!

PLW w Szamotułach informuje o wejściu w życie Rozporządzenia nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu szamotulskiego wyznaczającego na terenie powiatu szamotulskiego obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Krzeszkowice, gmina Szamotuły.

Ustalony ww. rozporządzeniem obszar zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska, będzie obowiązywał do dnia 12.08.2022r. włącznie; obszar zagrożony o promieniu 10 km od ogniska, będzie obowiązywał do dnia 27.08.2022r., przy założeniu, że sytuacja epizootyczna na terenie powiatu nie ulegnie zmianie (np. stwierdzenie następnego ogniska choroby). Z dniem wygaśnięcia przepisów dla obszaru zapowietrzonego, na tym terenie zaczną obowiązywać przepisy określone dla obszaru zagrożonego.

 

Należy pamiątać o bezwględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji oraz o niezwłocznym powiadamianiu o każdym przypadku padłych lub chorych świń w gospodarstwie!

 >> link do rozporządzenia <<

ZMIANA REGIONALIZACJI STREF ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje o wejściu w życie z dniem 5 sierpnia 2022 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1366 z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniającego załącznik II i III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Według powyższego przepisu zwiększono obszar objęty ograniczeniami III ze względu na wystąpienie ogniska ASF u świń w miejscowości Krzeszkowice.

>> LINK DO AKTUALNEJ MAPY STREF ASF <<

O G Ł O S Z E N I E  III

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 306), ogłasza potrzebę dokonania wyznaczeń do realizacji w roku 2022 zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

>> ogłoszenie III - kliknij <<

Załącznik nr 1 - zgłoszenie wstępnej gotowości

Załącznik nr 2 - kwestionariusz osobowy

Załączniki nr 3 - oświadczenie ZUS

Załącznik nr 4 - oświadczenie