Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

 

O G Ł O S Z E N I E  II

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 306), ogłasza potrzebę dokonania wyznaczeń do realizacji w roku 2022 zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

>> ogłoszenie - kliknij <<

Załącznik nr 1 - zgłoszenie wstępnej gotowości
Załącznik nr 2 - kwestionariusz osobowy 
Załącznik nr 3 - oświadczenie do celów ubezpieczenia
Załącznik nr 4 - oświadczenie lek. wet.

Załącznik nr 5 - oświadczenie tech.

Komunikat - ASF !


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje, że w okresie od stycznia do końca maja 2022 r. na terenie powiatu szamotulskiego znaleziono 20 sztuk padłych dzików, nie będących dzikami, które poniosły śmierć w wypadkach drogowych.

Dziki znajdowano na terenach leśnych w okolicach Konina, Podborowa, Rudek – gm. Pniewy i Klemensowa – gm. Ostroróg.

Dodatni wynik badań przeprowadzonych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) otrzymano u 19 sztuk zwierząt.

Do powstania ogniska ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie dochodzi najczęściej w okresie wczesno-letnim i jesiennym, w sezonie zwiększonego ryzyka przemieszczania wirusa od dzików lub ze środowiska,            w którym przebywają.

Z tego też względu, w związku z występowaniem ASF u dzików apeluje się do hodowców trzody chlewnej           o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji przy utrzymaniu świń oraz zachowanie szczególnej ostrożności po powrocie z terenu, w którym mogą przebywać dziki.

Komunikat dla hodowców drobiu!

 
W związku z planowanym opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem  wysoce zjadliwej grypy ptaków, udostępnia się wzory obowiązujących od dnia 7 maja 2022r. przygotowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu dokumentów dotyczących prowadzenia hodowli:

KOMUNIKAT W SPRAWIE BADANIA MIĘSA ŚWIŃ NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI

 

                  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach informuje, że od 1 stycznia 2022 roku ulega zmianie metoda badania w kierunku włośni mięsa trzody chlewnej pozyskanego w ramach uboju na użytek własny. Dotychczasowa metoda kompresorowa, zostaje zastąpiona metodą wytrawiania

 

W 2022r. badanie mięsa świń w kierunku włośni metodą wytrawiania można przeprowadzić w:

 

1. Laboratorium Wytrawiania Mięsa przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szamotułach ul. Szczuczyńska 60  

-urzędowy lekarz weterynarii Ewa Rymarczuk tel. 604 528 876. Przyjmowanie próbek mięsa w poniedziałki i środy w godz. od 8.00 do 9.30

-urzędowy lekarz weterynarii Jakub Rymarczuk tel. 501 135 342. Przyjmowanie próbek mięsa w piątki, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

 2. Gabinecie Weterynaryjnym VITAL-VET ul. Świętego Floriana 4, 62 - 045 Pniewy

-urzędowy lekarz weterynarii Artur Maślak, tel. 605 146 830.Przyjmowanie próbek mięsa codziennie od poniedziałku do piątku, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

3. Gabinecie Weterynaryjnym Animal-Med ul. Wroniecka 33, 64 – 500 Szamotuły

-urzędowy lekarz weterynarii Bartosz Tyburski, tel. 696 469 440. Przyjmowanie próbek mięsa codziennie od poniedziałku do piątku, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

4. Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Michała Wojciechowskiego ul. Powstańców Wlkp. nr 80, 64-500 Szamotuły

- urzędowy lekarz weterynarii Michał Wojciechowski, tel. 505 312 755. Przyjmowanie próbek mięsa we wtorki i czwartki w godz. od 8.00 do godz. 10.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

5. Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Piotr Roszyk ul. Powstańców Wlkp. nr 43, 64-550 Duszniki

 - urzędowy lekarz weterynarii Piotr Roszyk, tel. 605 164 830. Przyjmowanie próbek mięsa codziennie od poniedziałku do piątku, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

UWAGA: na terenie obszarów objętych ograniczeniami I, II, III wyznaczonych w związku wystąpieniem ASF badanie przed i poubojowe świń – obowiązkowe.