Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2020 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SZAMOTUŁACH

z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu szamotulskiego

 wydane w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu szamotulskiego w miejscowości Zapust, Gmina Ostroróg

Treść rozporządzenia /w załączniku/  

Mapa z wyznaczonym terenem zapowietrzonym oraz zagrożonym

 kliknij mapę aby powiększyć

UWAGA !!!

Zagrożenie wystąpienia ptasiej grypy

PLW w Szamotułach informuje o potwierdzeniu w dniu 31 grudnia 2019 r. wystąpienia na terenie województwa lubelskiego pierwszego w 2019 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

 

W kolejnych dniach 2010 roku zanotowano wystąpienie choroby w 7 gospodarstwach utrzymujących drób znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego (powiat ostrowski i kolski), lubelskiego i zachodniopomorskiego.

 

    Zasady ochrony drobiu przed chorobą 
  Grypa ptaków H5N8

 

PRZEPISY 

PRAWNE

 

 BIOASEKURACJA

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 ZWALCZANIE 

       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

UWAGA!!!

Zagrożenie ASF

 

W dniu 4 listopada 2019r. na terenie województwa lubuskiego w bezpośrednim sąsiedztwie z województwem wielkopolskim znaleziono zwłoki dzika, u którego stwierdzono ASF. Jak dotychczas ustalono jest to odosobniony przypadek. Odległość od miejsca stwierdzenia ASF w woj. lubuskim od miejsca wystąpienia tej choroby u dzików i ognisk świń wynosi ponad 300 km.

mapaasf

 

ZNALAZŁEŚ ZWŁOKI DZIKA – postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

tekst

 

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ – zachowajcie ostrożność przy wykonywaniu wszelkich prac związanych z obsługą świń

obrazek

 

MYŚLIWI – postępujcie na łowisku zgodnie z zasadami bioasekuracji

OGŁOSZENIE 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy   

z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1557)

  

ogłasza nabór kandydatów 

do realizacji w roku 2020 zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

 

  OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Załącznik nr 1 - Wniosek o wyznaczenie do czynności lekarsko-weterynaryjnych
  Załącznik nr 2 - Wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych
  Załącznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia spolecznego
  Załącznik nr 5 - Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności lekarsko-weterynaryjnych
  Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności pomocniczych
  Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego