Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły

 

WYZNACZENIA 2017

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach,

w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 1482) 

 

ogłasza nabór kandydatów

 

 

do realizacji w roku 2017 zadań związanych z weterynaryjnym zabezpieczeniem zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego  

 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii - pełny tekst
Załącznik nr 1 - wniosek o wyznaczenie do czynności lekarsko-weterynaryjnych
Załącznik nr 2 - wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych
Załącznik nr 3 - kwestionariusz osobowy dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii
Załącznik nr 4 - oświadczenie zleceniobiorcy ZUS 2017

 

 

WYMAGANIA WETERYNARYJNE dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

WYZNACZENIA 2016

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2010 Nr 112, poz. 744 ze zm.)

 

ogłasza  nabór  kandydatów

 

do realizacji w roku 2016 zadań związanych z weterynaryjnym zabezpieczeniem zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego  

 

 

  Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii - pełny tekst 
  Procedura wyznaczania lekarzy weterynarii 
  załącznik nr 1 - wniosek o wyznaczenie do czynności lekarsko-weterynaryjnych 
  załacznik nr 2 - wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych 
załacznik nr 3 - kwestionariusz osobowy dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii 
załącznik nr 4 - oświadczenie zleceniobiorcy ZUS 2016 

 

 INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

w związku z ryzykiem wystąpienia grypy ptaków na terenie Polski.