Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
A
A+
A++
☯ Kontrast
✉ Wyślij maila

Uwaga Rolnicy !

Wielkopolski lekarz weterynarii informuję, o możliwości skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolników, którzy zaprzestali produkcji trzody chlewnej .

W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymania świń w gospodarstwie lub ich wprowadzenie do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt. 9, art.45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust.3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub 48b ust. 1 pkt 2 lub ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1421.), rolnik którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.

              Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm).

Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest iloczynem średniej rocznej liczby świń ( jednak nie więcej niż 50szt.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania zakazu produkcji trzody chlewnej w danym roku kalendarzowym .

Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju w systemie naboru ciągłego.