Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły

 

ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW W ROKU 2019 

dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie znakowania tusz dzików
 Wzór umowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z dzierżawcą obwodu na odstrzał sanitarny dzików - 2019
 Załącznik nr 1 Dokument dochodzenia epizootycznego do umowy 2019
Załącznik nr 2 Sprawozdanie - odstrzał sanitarny 2019
Załącznik nr 3 Upoważnienie do wykonania odstrzału sanitarnego do umowy 2019
Załącznik nr 4 Rejestr wydanych upoważnień do umowy 2019