Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły

 

OGŁOSZENIE 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy                    z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1557)

  

ogłasza nabór kandydatów 

do realizacji w roku 2019 zadań związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego

 

 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii pełny tekst
 Załącznik nr 1 - Wniosek o wyznaczenie do czynności lekarsko weterynaryjnych

 

 Załącznik nr 2 - Wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych
 Załacznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o wyznaczenie
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego
 Załącznik nr 5 - Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności lekarsko -  weterynaryjnych
 Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla osób wnioskujących do czynności pomocniczych
 Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla osób wnioskujących do czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego