Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach, w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 36)

ogłasza  nabór  kandydatów

 

do przeprowadzania kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji w ramach umowy - zlecenia:

 

   Treść ogłoszenia
   Załącznik 1 - Kwestionariusz osobowy dla lekarza weterynarii
   Załącznik 2 - Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ZUS 
   Załącznik 3 - Oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie