Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły

WYZNACZENIA 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach,

w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1077 ze zm.) 

 

ogłasza nabór kandydatów

do realizacji w roku 2018 zadań związanych z weterynaryjnym zabezpieczeniem zdrowia publicznego na terenie powiatu szamotulskiego 

 

 

 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii - pełny tekst 
 Załącznik nr 1 - wniosek o wyznaczenie do czynności lekarsko-weterynaryjnych
 Załącznik nr 2 - wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych
 Załącznik nr 3 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o wyznaczenie
 Załącznik nr 4 - oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego 
 Załącznik nr 5 - oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności lekarsko-weterynaryjnych 
 Załącznik nr 6 - oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności pomocniczych
 Załącznik nr 7 - oświadczenie dla osób wnioskujących o wyznaczenie do czynności pomocniczych (poskramianie świń)